Obsah blogu se zvolna přesouvá na novou adresu: http://www.janakubankova.cz/Soupis školních projektů

 • 2014 – Diplomová práce – Urbanistická struktura města Mostu – ateliér Kohout-Tichý
 • 2014 – Předdiplomní seminář – Studie regenerace modernistických sídlišť v Evropě
 • 2013 – Urbanistický rozvoj lokality Kolbenova – ateliér Kohout-Tichý
 • 2011 – Vstup do města – ateliér Jana Šépky a Mirky Tůmové
 • 2011 – Workshop / soutěž – Návrh výstavního systému do prostor FA ČVUT – 2.místo
 • 2010 – Nové fórum v Berlíně – ateliér Jesús Aparicio
 • 2010 – Úprava nábřeží Sprévy, nástupiště – ateliér Jesús Aparicio
 • 2010 – Městské lázně na Františku – ateliér Aleny Šrámkové
 • 2010 – Bakalářská práce – Taneční centrum na Maninách – ateliér Aleny Šrámkové
 • 2009 – Taneční centrum na Maninách – ateliér Aleny Šrámkové
 • 2009 – Obchodní dům na Václavském náměstí – ateliér Aleny Šrámkové
 • 2008 – Hospoda v Jenštejně – ateliér Aleny Šrámkové
 • 2008 – Úprava návsi v Jenštejně – ateliér Aleny Šrámkové
 • 2008 – Ateliérový nábytek – workshop Antidesign – Alexius Appl
 • 2008 – Galerie, kavárna a tančírna na Újezdě – ateliér Jana Aulíka
 • 2007 – Bytový dům v Chotkově zatáčce – ateliér Ivana Kroupy
 • 2007 – Altán u Hostivařské nádrže – ateliér Michala Hlaváčka
 • 2006 – Dům 6 x 6 x 6 m – ateliér Michala Hlaváčka